Contact

Stel ons jouw vraag

Bel ons, mail ons of kom langs

Bel of e-mail ons met je vraag en we komen zo snel mogelijk op je bericht terug. Stuur je toch liever een bericht via ons contactformulier? Maak dan gebruik van het formulier op de contactpagina.

 

Contactgegevens

Benieuwd wat the Event Academy voor jou kan betekenen?

Ontdek hoe The Event Academy jou kan helpen om het beste uit jezelf te halen en een succesvolle carrière in de events-industrie op te bouwen.

Onze praktijkgerichte opleidingen en unieke partnermogelijkheden bieden de perfecte mix van kennis en hands-on ervaring. Word deel van onze groeiende community en stap vandaag nog in de richting van jouw toekomst in events.

Klachtenprocedure

The Event Academy doet er alles aan om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Mocht er desondanks een klacht zijn, dan gaat The Event Academy hier graag over in gesprek. Uiteraard wil The Event Academy blijven ontwikkelen. The Event Academy ziet klachten dan ook als een constructief hulpmiddel om het onderwijs verder te verbeteren, zodat op een hoog niveau aan de veranderende wensen van studenten en het bedrijfsleven kan worden voldaan. Houd voor alle klachten (dus ook voor klachten over toetsen) rekening met de volgende stappen:

  • Voordat je een klacht indient, wend je je tot degene op wie je klacht betrekking heeft. Heb je klachten over een bepaald vak of een bepaalde docent? Raadpleeg dan de docent na de les.
  • Als het overleg met de docent niet tot een oplossing leidt of als je klachten geen betrekking op de docent hebben, dan kun je met je klachten bij de cursusbegeleider terecht. Als een klacht door meer studenten wordt gedeeld, wordt de klacht desgewenst in groepsverband besproken.
  • Blijkt jouw klacht niet op te lossen te zijn met de docent of de cursusbegeleider? Dien je klacht dan schriftelijk in, uiterlijk twee weken na het ontstaan van de klacht. Klachten kunnen worden gericht aan de directie: Curaçao 22, 7322BM Apeldoorn.
Om de klacht in behandeling te kunnen nemen, moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:
 
  • De klacht is duidelijk en volledig verwoord in de brief naar de directie;
  • Aangegeven is welke acties tot dan toe zijn ondernomen;
  • Aangegeven is met welke personen contact is opgenomen en er is expliciet duidelijk gemaakt dat je contact hebt opgenomen met de cursusbegeleider;
  • Je contactgegevens (adres, e-mail en (mobiel) telefoonnummer) zijn duidelijk vermeld;
  • Kopieën van eventuele eerdere correspondentie zijn bijgesloten.
Let wel: als je klacht betrekking heeft op een besluit, dan blijft het besluit, ondanks het indienen van de klacht, vooralsnog van kracht.